Guide för journalister

Journalister ombeds använda sig av ingången från gatan ”rue du Fort Niedergrünewald” (Erasmus-ingången).

Förhandlingarna är i regel offentliga. Journalister som önskar närvara när en dom meddelas eller vid en förhandling måste först ansöka om ackreditering med hjälp av detta formulär.

Ett pressrum står till ackrediterade journalisters förfogande.

Bild- och ljudupptagning i förhandlingssalarna är endast tillåten när domar meddelas, när förslag till avgörande föredras eller när ett mål påropas.

Fotografer och kameramän får inte röra sig i förhandlingssalen för att fotografera eller filma.

Om medieintresset är mycket stort, ska antalet kameror begränsas och en "pool"  kommer att upprättas.

Det är förbjudet att använda kamerablixt, mobiltelefon, bärbara datorer eller andra elektroniska apparater i förhandlingssalarna.

För ytterligare information:  

 - Orienteringsplan
 - Ansökan om ackreditering