Sammanställning av bilder

Dessa bilder kan laddas ned. Det är tillåtet att återge dem under förutsättning att källan anges enligt följande: " Europeiska unionens domstol".


Historiska foton