EU-domstolen högtidlighåller femtioårsminnet av domen i målet Van Gend en Loos

Den 13 maj 2013 ordnade domstolen en endagskonferens i Luxemburg för att högtidlighålla femtioårsminnet av målet Van Gend en Loos, i vilket dom meddelades den 5 februari 1963. Under konferensen diskuterades domen som källa till och förebild för de principer som format unionens konstitutionella regelverk samt dess betydelse för framtida europeisk integration.

Konferensen organiserades av en kommitté bestående av avdelningsordföranden Antonio Tizzano (kommitténs ordförande), generaladvokaten Juliane Kokott och domaren Sacha Prechal. Konferensen riktade sig till jurister i Europeiska unionen och var öppen för personer från samtliga juridiska yrkesområden och från den akademiska världen. Arbetsspråken var franska och engelska.

 

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

För ytterligare upplysningar:

Pressmeddelanden

Programmet för konferensen

Dom och förslag till avgörande

Bilder från evenemanget

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer