CURIA
rss
avancerad sökning
Europeiska unionens domstol firar 60-årsjubileum

Villa Vauban (1952 – 1959)Förhandling i Villa Vauban (1952)Anförande av Jean Monnet (stadshuset – december 1952)Mottagning i Luxemburgs stadshus i samband med inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol (december 1952)
Kol- och stålgemenskapenDomstolens första dom (20/12/1954)Domstolens första dom (20/12/1954)
Den 7 oktober 1958 – Luxemburgs stads festsal ”Cercle Municipal” – Högtidlig sammankomst – Inrättande av Europeiska gemenskapens domstol7 octobre 1958 – Cercle Municipal – Audience solennelle – Installation de la Cour de justice des Communautés européennes 7 octobre 1958 – Cercle Municipal – Audience solennelle – Installation de la Cour de justice des Communautés européennes 7 octobre 1958 – Cercle Municipal – Audience solennelle – Installation de la Cour de justice des Communautés européennes
Domstolsbyggnaden, Côte D’Eich (1959–1973)Invigning av byggnaden och förhandlingssalen (november 1959)
Uppförande av domstolens huvudbyggnad (Palais) (1973) Uppförande av domstolens huvudbyggnad (Palais) (1973) Uppförande av domstolens huvudbyggnad (Palais) (1973) Invigning av Palais (1973)Stora förhandlingssalen – Tre av sex pannåer som utförts särskilt för domstolen av den franska konstnären André Hambourg En förhandlingssal – Till vänster bildvävnaden ”Rädsla” av Jean LurçatÖverläggningssal (på väggen porträtt av tidigare ledamöter i domstolen)Domstolens entréhall – Skulpturen ”Bronsålder” av den franska skulptören Auguste Rodin – I bakgrunden syns trägravyren ”Areopag” av den tyska konstnären HAP GrieshaberPlatsen framför Palais – Skulpturen ”Växande” av den luxemburgska skulptören Lucien Wercollier
1986–1989: Uppförande av Erasmusbyggnaden, domstolens första utbyggnad
1989: Inrättande av förstainstansrätten
1993: Invigning av domstolens andra utbyggnad, Thomas More-byggnaden. Längst bort syns den tredje utbyggnaden, C-byggnaden.1993-2
Stora förhandlingssalen i C-byggnaden som invigdes år 19941994-2
2002: Domstolen fyller 50 år! Vy över samtliga byggnader (I bakgrunden pågår asbestsanering av Palais)Den 4 december 2002: Högtidlig sammankomst
Inrättande av personaldomstolen (2005)
Invigning av den nya huvudbyggnaden år 2008Invigning av den nya huvudbyggnaden år 2008Invigning av den nya huvudbyggnaden år 2008
2009: Symposium i samband med tribunalens 20-årsjubileum – Högtidlig sammankomst
Personaldomstolens femårsjubileum (2010)

.