CURIA
rss
avancerad sökning
Årsrapporten

Årsrapporten från Europeiska unionens domstol består av två delar, kallade Dömande verksamhet och Förvaltningsrapport. Europeiska unionens domstol publicerar även en Årsöversikt, som utgör en sammanfattning av årsrapporten. 

 

Årsöversikt

RA-panorama2016

Årsöversikten ger en övergripande bild av verksamheten vid Europeiska unionens domstol, vad gäller såväl den dömande verksamheten som institutionella och administrativa aspekter. I årsöversikten presenteras de viktigaste domarna tillsammans med en förklaring av deras betydelse för EU-medborgarna. Med hjälp av bilder, datorgrafik och statistik ges en överblick över de händelser som präglade året.

pdf icon Årsöversikt

 

 

Dömande verksamhet

RA-jud2016

Denna del av årsrapporten ger en utförlig bild av verksamheten vid domstolen, tribunalen och personaldomstolen och innehåller en analys av rättspraxis, tillsammans med länkar till de fullständiga texterna, samt statistiska uppgifter för året.

pdf icon Dömande verksamhet    pdf icon Tidigare utgåvor

 

 

 

Förvaltningsrapport (Den delegerade utanordnarens förvaltningsrapport)

RA GEST

Institutionens delegerade utanordnare ska varje år, i enlighet med tillämpliga finansiella regler, rapportera till unionens budgetmyndigheter hur institutionens anslag och utgifter har förvaltats genom en årlig verksamhetsrapport. I denna rapport, kallad förvaltningsrapport, redovisas bland annat vilka resultat som institutionen har uppnått tack vare de resurser som den tilldelats samt hur systemen för intern kontroll fungerar.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.