Historisk rättspraxis på de språk som tillkommit vid 2004, 2007 och 2013 års anslutningar

Historisk rättspraxis med anledning av 2004 års anslutningar

Urvalet av historisk rättspraxis med anledning av 2004 års anslutningar omfattar 948 domar, yttranden och beslut från domstolen och förstainstansrätten (meddelade under perioden år 1956 till april 2004). År 2001 överlämnades officiellt en första del på 869 dokument till översättningsbyråer i ansökarländerna.

I april 2002 inledde kommissionen (TAIEX) ett projekt till stöd för översättning av historisk rättspraxis till de nya språken. 57 av de 869 avgörandena har översatts på kommissionens bekostnad och granskats av översättningsbyråernas granskare under en rad seminarier som organiserats i domstolens lokaler och finansierats av TAIEX. Projektet har gjort det möjligt att driva på översättningen av historisk rättspraxis i de stater som är på väg mot ett medlemskap och förstärka samarbetet mellan domstolens generaldirektorat för översättning och de nationella byråerna. Inom ramen för detta stödprojekt har TAIEX dessutom, i samarbete med domstolen, utvecklat en dokumentdatabas kallad Jurisvista, där all tillgänglig juridisk information och dokumentinformation angående de utvalda avgörandena finns samlad.

De 57 avgöranden som inledningsvis översattes och granskades av de nationella byråerna har färdigställts av domstolens översättningsenheter och finns tillgängliga här:

Förteckning över de 57 domarna från åren 1954 till 2000 på de språk som tillkommit efter 2004 års anslutningar

   

En andra del med 79 avgöranden från perioden år 2001 till april 2004 har översatts vid domstolens översättningsenheter. Dessa avgöranden finns tillgängliga här:

Förteckning över de 79 domarna från perioden år 2001 till april 2004 på de språk som tillkommit efter 2004 års anslutningar 

  

Historisk rättspraxis med anledning av 2007 års anslutningar

Samma 948 avgöranden från perioden år 1956 till april 2004 samt 63 avgöranden från perioden maj 2004 till december 2006 utgör urvalet av historisk rättspraxis med anledning av 2007 års anslutningar. Dessa 1011 avgöranden håller på att översättas till bulgariska och rumänska av de nationella översättningsbyråerna.

De 57 avgöranden som har översatts och granskats inom ramen för det TAIEX-finansierade projektet har numera färdigställts av domstolens bulgariska och rumänska översättningsenheter. De finns tillgängliga här:

Förteckning över de 57 domarna från åren 1954 till 2000 på de språk som tillkommit efter 2007 års anslutning

   

Historisk rättspraxis med anledning av 2013 års anslutningar

Urvalet av historisk rättspraxis med anledning av 2013 års anslutningar omfattar 1 143 domar, yttranden och beslut från domstolen och förstainstansrätten (meddelade under perioden år 1956 till juni 2013). Dokumenten har överlämnats till kroatiska nationella översättningsbyrån.

De 57 avgörandena håller på att översättas av domstolens kroatiska översättningsenhet. Efter hand som dessa avgöranden blir tillgängliga kommer de att kunna konsulteras här:

Förteckning över de 57 domarna från åren 1954 till 2000 på kroatiska