Postopek

Pravna podlaga

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

Protokoli: Priloge k Pogodbi o delovanju Evropske unije

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Statut Sodišča Evropske unije  (1-5-2019)

Sklep Sveta z dne 25. junija 2013 o povečanju števila generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije (2013/336/ЕС)

Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

Poslovnik Sodišča (1-1-2020)

Dodatek k Poslovniku (14-1-2014)

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja (8-11-2019)

Praktična navodila za stranke v zvezi z zadevami, predloženimi Sodišču (1-3-2020)

Sklep Sodišča z dne 23. oktobra 2012 o sodni funkciji podpredsednika Sodišča

Odločba Sodišča (EU) 2016/2386 z dne 20. septembra 2016 o pravilih o varnosti za podatke ali dokazila, predložena Splošnemu sodišču v skladu s členom 105 Poslovnika Splošnega sodišča

Odločba Sodišča z dne 16. oktobra 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia (1-12-2018)

Obvestila v Uradnem listu Evropske unije

Izvolitev predsednika Sodišča

Izvolitev podpredsednika Sodišča

Izvolitev predsednikov in predsednic senatov petih sodnikov

Določitev prvega generalnega pravobranilca

Razporeditev sodnikov in sodnic v senate

Volitev sodnega tajnika

Sklep Sodišča z dne 1. februarja 2022 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Drugi koristni podatki

Zagotovitev anonimnosti v sodnih postopkih pred Sodiščem

Nasveti za stranke

Poročilo o izvajanju nujnega postopka predhodnega odločanja s strani Sodišča

Poročilo, pripravljeno na podlagi člena 3(2) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Poročilo iz člena 3(1) Uredbe 2015/2422

Uskladitvena razpredelnica