Postopek

Pravna podlaga

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

Protokoli: Priloge k Pogodbi o delovanju Evropske unije

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Statut Sodišča Evropske unije  (1-5-2019)

Sklep Sveta z dne 25. junija 2013 o povečanju števila generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije (2013/336/ЕС)

Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

Poslovnik Sodišča (1-1-2020)

Dodatek k Poslovniku (14-1-2014)

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja (8-11-2019)

Praktična navodila za stranke v zvezi z zadevami, predloženimi Sodišču (1-3-2020)

Sklep Sodišča z dne 23. oktobra 2012 o sodni funkciji podpredsednika Sodišča

Odločba Sodišča (EU) 2016/2386 z dne 20. septembra 2016 o pravilih o varnosti za podatke ali dokazila, predložena Splošnemu sodišču v skladu s členom 105 Poslovnika Splošnega sodišča

Odločba Sodišča z dne 16. oktobra 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia (1-12-2018)

Obvestila v Uradnem listu Evropske unije

Izvolitev predsednika Sodišča

Izvolitev podpredsednika Sodišča

Izvolitev predsednikov in predsednic senatov petih sodnikov

Določitev prvega generalnega pravobranilca

Izvolitev predsednikov in predsednic senatov treh sodnikov

Razporeditev sodnikov in sodnic v senate

Določitev senatov za obravnavo zadev iz člena 107 Poslovnika Sodišča

Volitev sodnega tajnika

Sklep Sodišča z dne 1. februarja 2022 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Sklep Sodišča z dne 7. februarja 2023 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Drugi koristni podatki

Zagotovitev anonimnosti v sodnih postopkih pred Sodiščem

Nasveti za stranke

Poročilo o izvajanju nujnega postopka predhodnega odločanja s strani Sodišča

Poročilo, pripravljeno na podlagi člena 3(2) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Poročilo iz člena 3(1) Uredbe 2015/2422

Uskladitvena razpredelnica