Komentáře právní nauky k rozsudkům

Tento oddíl obsahuje odkazy na komentáře právní nauky týkající se rozsudků Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu od jejich zřízení.

Oddíl je rozdělen do tří částí:

- První část obsahuje odkazy na komentáře právní nauky k rozsudkům Soudního dvora, vyhlášeným ve věcech předložených před 1. lednem 1989.
Část 1: 1954 - 1988

- Druhá část obsahuje odkazy na komentáře právní nauky k rozsudkům Soudního dvora a Tribunálu, vydaným ve věcech předložených mezi 1. lednem 1989 a 31. prosincem 2004.
Část 2: 1989 - 2004

- Třetí část obsahuje odkazy na komentáře právní nauky k rozsudkům Soudního dvora a Tribunálu, jakož i Soudu pro veřejnou službu ve věcech předložených po 1. lednu 2005.
Část 3: 2005 - ...

V každé části jsou rozsudky roztříděny podle jednotlivých soudů a podle čísla věci, zatímco odkazy na komentáře jsou roztříděny chronologicky podle data, kdy vyšly. Chronologická tabulka všech komentovaných rozsudků na konci každé části umožňuje čtenáři jednoduše nalézt číslo věci rozsudku, u kterého zná pouze datum.

Navigaci v těchto dokumentech, které jsou ve formátu PDF (Portable Document Format), lze provádět pomocí „bookmarks".

 Upozornění! Ačkoli tato publikace existuje pouze ve francouzštině, odkazy jsou uvedeny v původních jazycích.