Kontakty

kaptcha
*
* pole obowiązkowe

Jeżeli Państwa pytanie dotyczy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, należy kontaktować się z sekretariatem Trybynału Sprawiedliwości ; jeżeli pytanie dotyczy postępowania przed Sądem, należy kontaktować się z sekretariatem Sądu.

Adres pocztowy:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L - 2925 Luksemburg 

Tel. centrala: (+352) 4303.1 
Telefaks: (+352) 4303.2600

Informacja na temat ochrony danych osobowych