Statistik over retssagerne

Domstolen offentliggør hvert år statistikker over sin virksomhed i institutionens årsrapport.

Statistikker over retssagerne fra flere tidligere år kan ligeledes findes på Curia-hjemmesiden i »Arkiv«-delen.