Aiheenmukaiset muistiot

Aiheenmukaiset muistiot käsittelevät säännöstöä, oikeuskäytäntöä tai jotain positiivisen oikeuden kysymystä tietyn aiheen kannalta. Kyseessä voi olla esimerkiksi kokoelma ratkaisuja, tiivistelmiä tai selittäviä muistioita, jonka unionin tuomioistuin tai RJUE:n jäsenenä oleva tuomioistuin on laatinut.

Unionin tuomioistuin tarjoaa tässä osiossa mahdollisuuden tutustua myös oikeuskäytännön aiheenmukaisiin muistioihin, joissa käsitellään tietyn alan merkityksellisimpiä oikeudellisia kysymyksiä, jotka on koottu eri tuomioista. Nämä muistiot ovat saatavilla kaikilla virallisilla kielillä.


Sähköinen kaupankäynti ja sopimusvelvoitteet
01.07.2020 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet - Kuluttajansuoja - Lainsäädännön lähentäminen
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet - Lainsäädännön lähentäminen
en fr
Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisala
29.12.2017 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Perusoikeuskirja
Yleisön oikeus tutustua ympäristötietoon
27.11.2017 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Ympäristö
Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely ja nopeutettu menettely
31.10.2019 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Menettelymääräykset
Henkilötietojen suoja
29.12.2017 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Tietosuoja