Povijesna arhiva

Uvod

U skladu s propisima donesenima 1983., 2003. i 2015. o otvaranju povijesnih arhiva institucija Europske unije javnosti, europske institucije dužne su uspostaviti svoje povijesne arhive i osigurati da su otvorene javnosti.
U sklopu toga, Sud je odlučio pohraniti svoje arhive na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci i na taj ih način staviti na raspolaganje sveučilišnim istraživačima, povjesničarima i općenito građanima Unije.
Regulatorni okvir prijenosa povijesnih arhiva na EUI u Firenci kao i načini pristupa javnosti utvrđeni su Odlukom Suda Europske unije od 10. lipnja 2014. o pohranjivanju povijesnih arhiva Suda Europske unije u Povijesnim arhivima Europske unije (Europski sveučilišni institut).

Zainteresirane osobe također mogu posjetiti stranicu Povijesnih arhiva Europske unije.

O kojim je dokumentima riječ?

Povijesne arhive čine dokumenti koje su institucije sastavile ili primile u sklopu obavljanja svojih zadaća, pod uvjetom da su bili odabrani za trajno čuvanje i da su stariji od 30 godina.
Sud je odlučio dati pristup ne samo dokumentima upravne prirode nego i sudskim arhivama. Sve dostupne povijesne arhive Suda navedene su u inventaru Povijesnih arhiva Europske unije (HAEU).
Međutim, svaki zahtjev za pristup povijesnim arhivama prethodno se ispituje.

Komu se obratiti?

Pristup jednom ili više spisa iz povijesnih arhiva može se zatražiti slanjem elektroničke pošte na adresu Povijesnih arhiva Europske unije.
Zahtjev za pristup detaljno će se ispitati, uzimajući u obzir, primjerice, zaštitu privatnosti, komercijalnih interesa i tajnosti vijećanja. Vrijeme obrade zahtjeva stoga može varirati s obzirom na složenost ili opseg spisa.

Kako mogu pregledati arhive?

Ako je pristup odobren, podnositelj zahtjeva imat će mogućnost besplatno pregledati dokumente na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci.
Više detalja o načinu pregleda zainteresirane osobe mogu pronaći u gore navedenoj Odluci Suda od 10. lipnja 2014.

Informacije i kontakt

Za sve dodatne informacije možete se elektroničkom poštom obratiti službi odgovornoj za upravljanje povijesnim arhivama pri Sudu Europske unije.