Sastav sudskih vijeća
01.02.2020   
Prvo vijeće:  J. C. Bonichot
M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader, N. Jääskinen
Drugo vijeće: A. Arabadjiev
P.G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin
Treće vijeće: A. Prechal
L.S. Rossi, J. Malenovský, F. Biltgen, N. Wahl
Četvrto vijeće: M. Vilaras
S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe, N.J.C. da Silva Piçarra
Peto vijeće: E. Regan
I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič, C. Lycourgos
Šesto vijeće: M. Safjan
L. Bay Larsen, C. Toader, N. Jääskinen
Sedmo vijeće: P.G. Xuereb
T. von Danwitz, A. Kumin
Osmo vijeće: L.S. Rossi
J. Malenovský, F. Biltgen, N. Wahl
Deveto vijeće: S. Rodin
D. Šváby, K. Jürimäe, N.J.C. da Silva Piçarra
Deseto vijeće: I. Jarukaitis
E. Juhász, M. Ilešič, C. Lycourgos