Sagsnumre

Adgang til retspraksis via sagsnummer gør det muligt at finde oplysninger om alle sager, der er anlagt ved Domstolen og Retten siden 1953 og indtil i dag og ved Personaleretten mellem 2005 og 2016.
Sagerne er opstillet i numerisk rækkefølge i takt med deres indgivelse til justitskontorerne.
Ved at anvende søgefunktionen i Deres browser, kan en sag ligeledes findes ved hjælp af parternes navne.

Der er oprettet et link via sagens nummer

  • for sager, der er anlagt indtil 1997, fører linket til den interinstitutionelle database EUR-Lex og gør det muligt at visualisere teksten til de domme og kendelser, der er offentliggjort i Samling af Afgørelser
  • for sager, der er anlagt siden 1998, fører linket til alle tekster vedrørende den pågældende sag, som findes på dette sites database over retspraksis.

Sager anlagt for Domstolen

Sager anlagt for Retten

Sager anlagt for Personaleretten

fra 1953 til 1988 :  en / fr siden 1989 :   en / fr 2005 til 2016 :   en / fr

 siden 1989 :   en /  fr

   


- Domme fra historisk retspraksis på sprogene for de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen i 2004 og 2007