Sudski kalendar - Pomoć

U sudskom kalendaru su navedene rasprave pred Sudom i Općim sudom zakazane za tekući tjedan i sljedeća četiri tjedna.  

Kako koristiti kalendar?

Za pristup informacijama o zakazanim raspravama pred dvama sudovima postoji nekoliko mogućnosti:

  • za rasprave zakazane za određeni dan, kliknite na datum, (a)
  • za određenu raspravu, kliknite na riječ „Kalendar“ kako biste došli do obrasca „Traženje rasprave“ pomoću kojeg ćete moći izvršiti svoju pretragu, (b)
  • za sve rasprave u tekućem tjednu i četiri nadolazeća tjedna, kliknite u formularu „Traženje rasprave“ na „Pretraga“ bez preciziranja kriterija pretrage. (c)

Na ovako prikazanom popisu rasprava, poveznica na broj predmeta omogućava pristup različitim dokumentima koji se na njega odnose raspoloživima u bazi podataka sudske prakse.

Poveznica „Informacije o sudskim praznicima“ u obrascu „Traženje rasprave“ vodi do popisa razdoblja u kojima se ne održavaju rasprave.

calendrier-hr