EUR-Lex

pixelEUR-Lex jipprovdi aċċess dirett u bla ħlas għal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Din is-sistema tagħmilha possibbli li jiġi kkonsultat il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u tinkludi, fost l-oħrajn, it-trattati, il-leġiżlazzjoni, il-każistika, u l-proposti leġiżlattivi. Toffri wkoll faċilitajiet estensivi għat-tiftix.

 

EUR-Lex

  

Enregistrer