CURIA
rss
EUR-Lex

    EUR-Lex

pixel

corner-cour

pixelEUR-Lex осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз.

Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Тя предоставя значителни възможности за търсене на информация.

 
    

   

  

.