Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 15/01/2020
09:30
kohtukõne
C-517/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Addis
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/01/2020
09:30
ettepanek
C-623/17
Õigusaktide ühtlustamine
Privacy International
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 15/01/2020
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-511/18
C-512/18
Õigusaktide ühtlustamine
La Quadrature du Net jt
French Data Network jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 15/01/2020
09:30
ettepanek
C-520/18
Õigusaktide ühtlustamine
Ordre des barreaux francophones ja germanophone jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 15/01/2020
09:30
ettepanek
C-753/18
Intellektuaalomand
Stim ja SAMI
Euroopa Kohus - Viies koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 15/01/2020
09:30
kohtukõne
C-86/19
Transport
SL (Indemnisation en cas de perte de bagage)
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/01/2020
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-20/19
T-21/19
Intellektuaalomand
Pablosky vs. EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/01/2020
09:30
kohtukõne
T-21/19
Intellektuaalomand
Pablosky vs. EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/01/2020
09:30
kohtukõne
T-312/19
Intellektuaalomand
Wilhelm Sihn jr. vs. EUIPO - Golden Frog (CHAMELEON)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF