Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-526/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-700/17
Maksustamine
Peters
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-32/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Moser
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-47/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Riel
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 18/09/2019
09:30
ettepanek
C-176/18
Intellektuaalomand
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-222/18
VIPA
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-366/18
Sotsiaalpoliitika
Ortiz Mesonero
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 18/09/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-477/18
C-478/18
Õigusaktide ühtlustamine
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
kolmapäev 18/09/2019
09:30
ettepanek
C-622/18
Intellektuaalomand
Cooper International Spirits jt
Euroopa Kohus - Viies koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtukõne
C-641/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Rina
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtukõne
C-654/18
Interseroh
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-662/18
C-672/18
Õigusaktide ühtlustamine
Ministre de l'Action ja des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 18/09/2019
09:30
ettepanek
C-678/18
Intellektuaalomand
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-778/16
T-892/16
Riigiabi
Iirimaa vs. komisjon
Apple Sales International ja Apple Operations Europe vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 18/09/2019
09:30
kohtukõne
T-695/18
Intellektuaalomand
Werner vs. EUIPO - Merck (fLORAMED)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 18/09/2019
10:30
kohtukõne
C-640/18
Äriühinguõigus
Wagram Invest
Euroopa Kohus - Teine koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF