Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 06/02/2019
09:00
kohtukõne
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-391/17
komisjon vs. Ühendkuningriik
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-395/17
komisjon vs. Madalmaad
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-535/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
NK
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-612/17
C-613/17
Õigusaktide ühtlustamine
FIG
FISE
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-724/17
Konkurents
Skanska Industrial Solutions jt
Euroopa Kohus - Teine koda
FI I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtukõne
C-31/18
Energeetika
Elektrorazpredelenie Yug
Euroopa Kohus - Viies koda
BG II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-461/17
Ametnike personalieeskirjad
TN vs. ENISA
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-580/17
Ametnike personalieeskirjad
Karp vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-332/18
Intellektuaalomand
Marry Me Group vs. EUIPO (MARRY ME)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-333/18
Intellektuaalomand
Marry Me Group vs. EUIPO (marry me)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF