Numerický přístup

Numerický přístup k judikatuře umožňuje nalézt informace o každé z věcí předložených Soudnímu dvoru a Tribunálu od roku 1953 až dodnes, jakož i Soudu pro veřejnou službu od roku 2005 do roku 2016.
Věci jsou uvedeny v numerickém pořadí podle data jejich podání do příslušné kanceláře.
Vyhledávací funkce prohlížeče „Hledat“ umožňuje rovněž nalézt věc podle jména účastníků řízení.

Na základě čísla věci je vytvořen odkaz.

  • Pro věci předložené až do roku 1997 tento odkaz směřuje k interinstitucionální databázi EUR-Lex a umožňuje zobrazit znění rozsudků a usnesení, které byly zveřejněny ve Sbírce rozhodnutí.
  • Pro věci předložené od roku 1998 jde o odkaz na všechny texty týkající se dotčené věci, které se nacházejí v databázi judikatury těchto stránek.

 

Věci předložené Soudnímu dvoru

Věci předložené Tribunálu

Věci předložené Soudu pro veřejnou službu
od roku 1953 do roku 1988 :  en / fr od roku 1989 :   en / fr
od roku 2005 do roku 2016 :   en / fr

 od roku 1989 :   en /  fr

   


- Historická judikatura v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007