Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
otrdiena 03/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-489/19 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
NJ (Parquet de Vienne)
Tiesa - Otrā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 03/09/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Tiesa - Virspalāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF