Vyresniškumo tvarka
2020.10.07 
Pirmininkas
Pirmininko pavaduotoja
Pirmosios kolegijos pirmininkas
Antrosios kolegijos pavaduotojas
Trečiosios kolegijos pirmininkė
Ketvirtosios kolegijos pirmininkas
Penktosios kolegijos pirmininkas
pirmasis generalinis advokatas
Dešimtosios kolegijos pirmininkas
Šeštosios kolegijos pirmininkas
Devintosios kolegijos pirmininkas
Septintosios kolegijos pirmininkas
Aštuntosios kolegijos pirmininkas
Generalinė advokatė
Teisėjas
Teisėjas
Teisėja
Teisėjas
Teisėjas
Teisėjas
Teisėjas
Teisėja
Teisėjas
Generalinis advokatas
Generalinis advokatas
Generalinis advokatas
Generalinis advokatas
Teisėjas
Teisėja
Generalinis advokatas
Generalinis advokatas
Teisėjas
Generalinis advokatas
Teisėjas
Generalinis advokatas
Generalinis advokatas
Teisėja
Teisėjas
Sekretorius
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
M. Ilešič
L. Bay Larsen
N.J. Piçarra
A. Kumin
N. Wahl
J. Kokott
E. Juhász
T. von Danwitz 
C. Toader
M. Safjan
D. Šváby
S. Rodin
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
L.S. Rossi 
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
N. Jääskinen
J. Richard de la Tour
A. Rantos
I. Ziemele
J. Passer
A. Calot Escobar