Protokolární pořádek
 21.03.2019
Předseda
Místopředsedkyně
Předseda prvního senátu
Předseda druhého senátu
Předsedkyně třetího senátu
Předseda čtvrtého senátu
Předseda pátého senátu
První generální advokát
Předseda sedmého senátu
Předseda šestého senátu
Předseda osmého senátu
Předsedkyně devátého senátu
Předseda desátého senátu
Soudce
Generální advokátka
Soudce
Soudce
Soudce
Soudce
Soudce
Generální advokátka
Generální advokát
Soudce
Soudce
Soudce
Soudce
Soudce
Generální advokát
Generální advokát
Generální advokát
Generální advokát
Soudce
Soudce
Soudkyně
Generální advokát
Generální advokát
Soudce
Generální advokát
Soudce
Vedoucí soudní kanceláře
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
T. von Danwitz
C. Toader
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
A. Rosas
J. Kokott
E. Juhász
M. Ilešič
J. Malenovský
E. Levits
L. Bay Larsen
E. Sharpston
Y. Bot
M. Safjan
D. Šváby
C.G. Fernlund
C. Vajda
S. Rodin
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
N.J. Piçarra
L.S. Rossi
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
A. Kumin
A. Calot Escobar