CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Protokolární pořádek

 07.10.2016 
Předseda
Místopředseda
Předsedkyně prvního senátu
Předseda druhého senátu
Předseda třetího senátu
Předseda čtvrtého senátu
Předseda pátého senátu
První generální advokát
Předseda desátého senátu
Předsedkyně devátého senátu
Předsedkyně sedmého senátu
Předseda osmého senátu
Předseda šestého senátu
Soudce
Generální advokáta
Soudce
Soudce
Soudce
Generální advokáta
Generální advokát
Soudce
Soudce
Soudce
Soudkyně
Soudce
Soudce
Soudkyně
Soudce
Soudce
Generální advokát
Soudce
Soudce
Generální advokáta
Generální advokát
Soudce
Soudce
Generální advokát
Generální advokát
Generální advokát
Vedoucí soudní kanceláře
K. Lenaerts
A. Tizzano
R. Silva de Lapuerta
M. Ilešič
L. Bay Larsen
T. von Danwitz
J. L. da Cruz Vilaça
M. Wathelet
E. Juhász
M. Berger
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
A. Rosas
J. Kokott
A. Borg Barthet
J. Malenovský
E. Levits
E. Sharpston
P. Mengozzi
Y. Bot
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
C. Toader
M. Safjan
D. Šváby
E. Jarašiūnas
C.G. Fernlund
C. Vajda
N. Wahl
S. Rodin
F. Biltgen
K. Jürimäe
M. Szpunar
C. Lycourgos
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
A. Calot Escobar

.