Protokolární pořádek
07.10.2020 
Předseda
Místopředsedkyně
Předseda prvního senátu
Předseda druhého senátu
Předsedkyně třetího senátu
Předseda čtvrtého senátu
Předseda pátého senátu
První generální advokát
Předseda desátého senátu
Předseda šestého senátu
Předseda devátého senátu
Předseda sedmého senátu
Předseda osmého senátu
Generální advokátka
Soudce
Soudce
Soudkyně
Soudce
Soudce
Soudce
Soudce
Soudkyně
Soudce
Generální advokát
Generální advokát
Generální advokát
Generální advokát
Soudce
Soudce
Generální advokát
Generální advokát
Soudce
Generální advokát
Soudce
Generální advokát
Generální advokát
Soudkyně
Soudce
Vedoucí soudní kanceláře
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
M. Ilešič
L. Bay Larsen
N.J. Piçarra
A. Kumin
N. Wahl
J. Kokott
E. Juhász
T. von Danwitz 
C. Toader
M. Safjan
D. Šváby
S. Rodin
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
L.S. Rossi 
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
N. Jääskinen
J. Richard de la Tour
A. Rantos
I. Ziemele
J. Passer
A. Calot Escobar