Dostop do zadev po opravilni številki

Dostop do sodne prakse po številki zadeve omogoča iskanje informacij o vsaki zadevi, ki je bila po letu 1953 vložena pri Sodišču in Splošnem sodišču ter od leta 2005 do 2016 pri Sodišču za uslužbence
Zadeve so navedene po vrstnem redu številk njihove vložitve v ustreznem sodnem tajništvu.
S funkcijo „Iskanje“ je možno najti zadeve tudi z uporabo imena strank.

Povezava je vzpostavljena po številki zadeve.

  • Za zadeve, vložene do 1997, ta povezava vodi do medinstitucionalne podatkovne baze EUR-Lex in omogoča vizualno predstavitev besedila sodb in sklepov, ki so bili objavljeni v Zbirki odločb sodne prakse.
  • Za zadeve, vložene po 1998, povezava napotuje na vsa besedila o neki zadevi, ki so v bazi sodne prakse na tej strani.

Zadeve, vložene na Sodišču

Zadeve, vložene na Splošnem sodišču
Zadeve, vložene na Sodišču za uslužbence
od 1953 do 1988:   en / fr po 1989:   en / fr od 2005 do 2005:   en / fr

 po 1989:   en / fr

   


– Zgodovinska sodna praksa v jezikih držav članic, ki so k Uniji pristopile leta 2004 in leta 2007