Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-254/18
Εμπορική πολιτική
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-110/19
T-111/19
T-113/19
T-116/19
T-117/19
T-118/19
T-119/19
T-120/19
T-121/19
T-122/19
T-123/19
T-124/19
Kazembe Musonda κατά Συμβουλίου
Boshab κατά Συμβουλίου
Kampete κατά Συμβουλίου
Kande Mupompa κατά Συμβουλίου
Kahimbi Kasagwe κατά Συμβουλίου
Amisi Kumba κατά Συμβουλίου
Mutondo κατά Συμβουλίου
Numbi κατά Συμβουλίου
Ruhorimbere κατά Συμβουλίου
Ramazani Shadary κατά Συμβουλίου
Kanyama κατά Συμβουλίου
Ilunga Luyoyo κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-111/19
Boshab κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-113/19
Kampete κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-116/19
Kande Mupompa κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-117/19
Kahimbi Kasagwe κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-118/19
Amisi Kumba κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-119/19
Mutondo κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-120/19
Numbi κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-121/19
Ruhorimbere κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-122/19
Ramazani Shadary κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-123/19
Kanyama κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-124/19
Ilunga Luyoyo κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/06/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-650/18
Θεσμικό δίκαιο
Ουγγαρίας κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF