Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 13/02/2019
09:30
Rozsudok
C-434/17
Dane
Human Operator
Súdny dvor - Desiata komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
C-18/18
Slobodné poskytovanie služieb
Glawischnig-Piesczek
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Rozsudok
C-179/18
Voľný pohyb osôb
Rohart
Súdny dvor - Desiata komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
C-240/18 P
Duševné vlastníctvo
Constantin Film Produktion / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-377/16
T-645/16
T-809/16
Hospodárska politika
Hypo Vorarlberg Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Rozsudok
T-823/17
Duševné vlastníctvo
Etnia Dreams / EUIPO - Poisson (Etnik)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
T-228/18
Transtec / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Rozsudok
T-278/18
Duševné vlastníctvo
Nemius Group / EUIPO (DENTALDISK)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/02/2019
09:30
Prednes
T-354/18
Duševné vlastníctvo
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF