Достъп до делата (по номер на дело)

Достъпът до делата по номер на дело дава възможност да се намери информация за всяко едно от делата, заведени пред Съда и пред Общия съд от 1953 година до настоящия момент, както и пред Съда на публичната служба между 2005 г. и 2016 г.
Делата са подредени по номера според реда на постъпването им в съответния секретариат.
Използването на функцията „Търсене“ в браузъра позволява да се открие дадено дело и по наименованието на страните.

Номерът на делото включва връзка (линк), която може да бъде проследявана.

  • По дела, заведени до 1997 г. включително, тази връзка е към междуинституционалната база данни „EUR-Lex“ и позволява да се направи справка с текста на публикувани в Сборник съдебна практика на Съда решения и определения.
  • По дела, заведени от 1998 г. насам, връзката е към всички свързани с въпросното дело текстове, които се съдържат в базата данни със съдебна практика в този сайт.

 

Дела, заведени пред Съда

Дела, заведени пред Общия съд

Дела, заведени пред Съда на публичната служба

от 1953 до 1988 г.   en / fr от 1989 г.   en / fr от 2005 г. до 2016 г. en / fr

 от 1989 г.   en /  fr

   


- Историческа съдебна практика на езиците на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. и 2007 г.