Νέα
Nº 57/2023 : 30ής Μαρτίου 2023
Γενική εισαγγελέας Τ. Ćapeta: Δεν αντιβαίνει, κατ’ αρχήν, στο δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης με προέλευση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν η επένδυση αυτή πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση εταιρίας που εδρεύει στην Ένωση
Nº 56/2023 : 30ής Μαρτίου 2023
Κατά τον γενικό εισαγγελέα M. Campos Sánchez-Bordona, η επιβολή κυρώσεων στην Volkswagen στην Ιταλία, στο πλαίσιο της υπόθεσης «Dieselgate», δεν είναι δυνατή μετά την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της εταιρίας στη Γερμανία, εάν δεν υπήρξε επαρκής συντονισμός μεταξύ των κυρωτικών διαδικασιών των δύο κρατών
Nº 55/2023 : 30ής Μαρτίου 2023
Επιτρέπεται να έχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας την εξουσία να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας την επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν κατά παράβαση των απαιτήσεων περί προστασίας των καταναλωτών
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις