Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο πρέπει να δεχτείτε τα cookies από το YouTube.
Ναι, δέχομαιΠερισσότερες πληροφορίες

Νέα
Nº 190/2022 : 23ης Νοεμβρίου 2022
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής του έτους 2019 κατά το μέρος που αφορά την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του τιτανίου ως καρκινογόνου ουσίας όταν εισπνέεται υπό τη μορφή ορισμένων ειδών σκόνης
Nº 189/2022 : 22ας Νοεμβρίου 2022
Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια αν, ελλείψει κατάλληλης αγωγής στη χώρα προορισμού, αυτός διατρέχει τον κίνδυνο να εκτεθεί σε ταχεία, σημαντική και μη αναστρέψιμη επιδείνωση του πόνου που συνδέεται με την ασθένειά του
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις