A bíróság nyilatkozata

Az Európai Unió Bírósága által a Római Szerződések aláírása 60. évfordulójának megünneplése céljából rendezett Bírák és ügyészek fóruma alkalmából tett Nyilatkozat

 

Az Európai Unió jogi uniót alkot, amely nem csupán kibővült, hanem jelentősen el is mélyült a Római Szerződések aláírása óta.

E Szerződések aláírásának 60. évfordulója alkalmat kínál az Európai Unió Bírósága és a nemzeti bíróságok között – a tagállamok saját jogi kultúrájának és jogrendszerének, valamint az általuk használt nyelvek tiszteletben tartása mellett – folytatott, folyamatosan megújuló párbeszéd jelentőségének hangsúlyozására.

Az Európai Unió Bírósága e szellemben fogadta Luxembourgban a tagállamok alkotmánybíróságainak és legfelsőbb bíróságainak elnökeit a hálózatban folytatott igazságügyi együttműködés elmélyítése céljából, amely a valódi európai jogi térség létrehozatalának záloga.

A Bíróság fontosnak tartja kiemelni a nemzeti bíróságok és a Bíróság által alkotott európai uniós igazságügyi hálózat alapvető szerepét e jogi unió alapjául szolgáló alapjogok, demokratikus értékek és jogállamiság fejlesztése, valamint tiszteletben tartása terén.

Az Európai Unió Bírósága a nemzeti bíróságokkal szorosan együttműködve továbbra is betölti azon feladatot, amelyet a Szerződések a jogok mindenki által és mindenki számára való tiszteletben tartásának biztosítása, ezáltal pedig az uniós polgárok és a tagállamok számára közös értékek garantálása terén bíztak rá.