Staże

Informacje ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę odpłatnych, pięciomiesięcznych staży w gabinetach członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej oraz w ramach jednostek administracyjnych Trybunału.

Staże w jednostkach administracyjnych Trybunału odbywają się głównie w dyrekcjach tłumaczeń prawniczych, w dyrekcji badań i dokumentacji, w dyrekcji komunikacji, w dyrekcji ds. protokołu i wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych (co do szczegółowych warunków stażu w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych zob. informacje poniżej).

Staże odbywają się w dwóch okresach:

w dniach od 1 marca do 31 lipca (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lipca do 15 września);

w dniach od 16 września do 15 lutego - staże w gabinetach oraz w dniach od 1 października do 28 lutego – staże w jednostkach administracyjnych (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lutego do 15 kwietnia).

Kandydaci posiadający dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego, składają wnioski zgłoszeniowe przez aplikację  EU CV Online Online w wyznaczonym terminie.

Kwota stypendium wynosi 1.177, 00 EUR netto miesięcznie.

Stażyści otrzymujący stypendium, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości ponad 200 km od siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzyskują zwrot kosztów podróży w wysokości 150,00 EUR.

Ze względów administracyjnych pożądana jest dobra znajomość języka francuskiego.


Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów. Prosimy przy tym pamiętać, że rozprawy nie odbywają się podczas wakacji sądowych.