Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych czuwa nad stosowaniem przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych, w sytuacji gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonuje funkcje inne niż sądowe oraz doradza służbom instytucji w kwestiach przestrzegania ich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach różnego rodzaju działalności instytucji są dostępne w przewidzianej w tym celu zakładce.

Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób w pełni niezależny.

Rejestr czynności przetwarzania

Inspektor prowadzi centralny rejestr czynności przetwarzania danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach funkcji innych niż sądowe.

Rejestr zawiera między innymi informacje o administratorze danych, celu przetwarzania, osobach i danych, których czynność dotyczy, odbiorcach danych, ewentualnym przenoszeniu danych oraz okresie ich przechowywania.

Rejestr jest publicznie dostępny:

-          Sprawdź centralny rejestr czynności przetwarzania danych

Kontakt

Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach innych niż sądowe funkcji instytucji oraz w sprawach wykonywania Państwa praw.

W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktu i w rozwijanym menu wybrać „Moje pytanie dotyczy: przetwarzania moich danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE”.