balgarskiCastellanoceštinaDanskDeutscheesti keelEllinikaEnglishFrançaisItalianolatviešu valodalietuviu kalbamagyarMaltiNederlandspolskiPortuguesromânaslovenský jazykslovenski jezikSuomiSvenska  

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiItalianoPortugesSvenskaceštinaeesti keelmagyarlietuviu kalbalatviešu valodapolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 100/2008 : 22 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-549/07
Wallentin-Hermann
Vervoer
EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ MAG, IN HET ALGEMEEN, NIET WEIGEREN DE PASSAGIERS COMPENSATIE TE BETALEN VOOR DE ANNULERING VAN EEN VLUCHT WEGENS TECHNISCHE PROBLEMEN MET HET LUCHTVAARTUIG

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItaliano
Nº 99/2008 : 18 december 2008
Arresten van het Gerecht van eerste aanleg in de zaken T-211/04 & T-215/04
Government of Gibraltar / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten
HET GERECHT VERKLAART NIETIG DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VOLGENS WELKE HET VOORSTEL VOOR EEN HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VAN GIBRALTAR ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN VORMT

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesmagyarpolskiEllinika
Nº 98/2008 : 18 december 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-420/07
Apostolides
Toetreding van nieuwe staten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 97/2008 : 17 december 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-196/04
Ryanair / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten
DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE VOORDELEN DIE HET WAALSE GEWEST EN DE LUCHTHAVEN VAN CHARLEROI AAN RYANAIR HEBBEN VERLEEND, WORDT NIETIG VERKLAARD DOOR HET GERECHT

Français
Nº 96/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-205/07
Gysbrechts et Santurel Inter
Vrij verkeer van goederen

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 95/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de ge voegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 & T-309/06
Budějovický Budvar / BHIM
Gemeenschapsmerk

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesmagyarpolski
Nº 94/2008 : 16 december 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaken C-531/06 & C-171/07, C-172/07
Commissie / Italië
Vrij verrichten van diensten
VOLGENS ADVOCAAT-GENERAAL BOT KAN HET BEZIT EN DE EXPLOITATIE VAN EEN APOTHEEK WORDEN VOORBEHOUDEN AAN APOTHEKERS

FrançaisEnglishDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoPortugespolski
Nº 93/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-73/07
Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia
Harmonisatie van wetgevingen

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 92/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-213/07
Michaniki
Harmonisatie van wetgevingen

FrançaisEnglishDeutschCastellanoPortugespolskislovenský jazyk
Nº 91/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-127/07
Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.
Milieu en consumenten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 90/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-524/06
Huber
Europees burgerschap
EEN CENTRAAL REGISTER VOOR BUITENLANDERS MAG ALLEEN PERSOONSGEGEVENS BEVATTEN DIE STRIKT NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE UITVOERING VAN DE WETGEVING INZAKE HET VERBLIJFSRECHT

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 89/2008 : 16 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-210/06
Cartesio
Vrij verrichten van diensten
EEN LIDSTAAT MAG BELETTEN DAT EEN KRACHTENS ZIJN RECHT OPGERICHTE VENNOOTSCHAP HAAR ZETEL NAAR EEN ANDERE STAAT VAN DE UNIE VERPLAATST

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 88/2008 : 11 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-297/07
Bourquain
Justitie en Binnenlandse zaken
HET VERBOD OM TWEE KEER TE WORDEN BERECHT TER ZAKE VAN DEZELFDE FEITEN GELDT OOK VOOR EEN VEROORDELING DIE NOOIT ONMIDDELLIJK TEN UITVOER KON WORDEN GELEGD

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 87/2008 : 9 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-121/07
Commissie / Frankrijk
Institutioneel recht

FrançaisEnglish
Nº 84/2008 : 4 december 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-284/08
People's Mojahedin Organization of Iran / Raad
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

FrançaisEnglishSuomi
Nº 83/2008 : 1 december 2008
Arrest van het Hof in zaak C-388/08 PPU
Leymann et Pustovarov
Justitie en Binnenlandse zaken

FrançaisEnglishItaliano
Nº 82/2008 : 28 november 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de ge voegde zaken T-254/00,T-270/00 & T-277/00
Hotel Cipriani / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugespolski
Nº 80/2008 : 18 november 2008
Arrest van het Hof in zaak C-158/07
Förster
Vrij verkeer van personen
HET HOF PRECISEERT ONDER WELKE VOORWAARDEN STUDENTEN UIT ANDERE LIDSTATEN RECHT HEBBEN OP EEN BEURS OM IN HUN LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortuges
Nº 79/2008 : 23 oktober 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-256/07
People's Mojahedin Organization of Iran / Raad
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

FrançaisEnglishEllinikaItaliano
Nº 78/2008 : 23 oktober 2008
Arrest van het Hof in zaak C-274/05
Commissie / Griekenland
Vrij verkeer van personen

FrançaisEnglishDansk
Nº 77/2008 : 22 oktober 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de ge voegde zaken T-309/04, T-317/04, T-329/04 & T-336/04
TV 2/Danmark / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianopolski
Nº 76/2008 : 21 oktober 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-200/07, C-201/07
Marra
Voorrechten en immuniteiten
HET HOF VAN JUSTITIE VERDUIDELIJKT DE REGELS VOOR TOEPASSING VAN IMMUNITEIT VAN LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT MET BETREKKING TOT DE MENING EN DE STEM DIE ZIJ IN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT HEBBEN UITGEBRACHT

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortuges
Nº 75/2008 : 16 oktober 2008
Arrest van het Hof in zaak C-253/07
Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club
Fiscale bepalingen
AAN SPORTCLUBS VERLEENDE DIENSTEN KUNNEN, ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN, WORDEN VRIJGESTELD VAN BTW

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesmagyarpolski
Nº 74/2008 : 16 oktober 2008
Arrest van het Hof in zaak C-527/06
Renneberg
Vrij verkeer van personen
BIJ DE BEREKENING VAN HET BELASTBAAR INKOMEN IN DE WERKSTAAT MOET IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE NEGATIEVE INKOMSTEN UIT EEN IN DE WOONSTAAT GELEGEN WONING

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianopolski
Nº 72/2008 : 15 oktober 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-345/05
Mote / Parlement
Voorrechten en immuniteiten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugespolski
Nº 71/2008 : 14 oktober 2008
Arrest van het Hof in zaak C-353/06
Grunkin et Paul
Beginselen van gemeenschapsrecht
DUITSLAND MAG ZIJN STAATSBURGERS NIET DE ERKENNING WEIGEREN VAN HUN FAMILIENAAM ZOALS DIE REEDS IS INGESCHREVEN IN DE LIDSTAAT VAN GEBOORTE EN VERBLIJF

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikapolskislovenský jazyk
Nº 70/2008 : 14 oktober 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-301/06
Ierland / Parlement et Conseil
Harmonisatie van wetgevingen
ADVOCAAT-GENERAAL BOT IS VAN MENING DAT DE RICHTLIJN BETREFFENDE DE BEWARING VAN GEGEVENS OP EEN PASSENDE RECHTSGRONDSLAG IS GEBASEERD

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugespolski
Nº 69/2008 : 14 oktober 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-318/07
Persche
Vrij verkeer van kapitaal
ADVOCAAT-GENERAAL MENGOZZI GEEFT HET HOF IN OVERWEGING OM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE GIFTEN DEZELFDE FISCALE VOORDELEN TE VERLENEN ALS VOOR GIFTEN AAN BINNENLANDSE INSTELLINGEN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 68/2008 : 14 oktober 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-42/07
Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Baw International
Vrij verrichten van diensten
VOLGENS ADVOCAAT-GENERAAL BOT KAN DE PORTUGESE REGELING WAARBIJ AAN SANTA CASA HET MONOPOLIE WORDT VERLEEND VOOR HET AANBIEDEN VAN TOTOSPELEN OP HET INTERNET VERENIGBAAR ZIJN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT INDIEN AAN BEPAALDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianopolski
Nº 67/2008 : 9 oktober 2008
Arrest van het Hof in zaak C-304/07
Directmedia Publishing
Harmonisatie van wetgevingen
DE OVERNAME VAN GEGEVENS UIT EEN BESCHERMDE DATABANK IN EEN ANDERE DATABANK KAN WORDEN VERBODEN, ZELFS WANNEER GEEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN TECHNISCH KOPIEERPROCEDÉ

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 66/2008 : 8 oktober 2008
Arresten van het Gerecht van eerste aanleg in de zaken T-68/04, T-69/04 & T-73/04
SGL Carbon / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 65/2008 : 16 september 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-468/06_C-478/06
Sot. Lélos kai Sia
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItaliano
Nº 63/2008 : 11 september 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-428/06-C-434/06
Unión General de Trabajadores de la Rioja
Steunmaatregelen van de Staten
HET HOF VAN JUSTITIE PRECISEERT DE VOORWAARDEN AAN DE HAND WAARVAN OP HET GEBIED VAN STAATSSTEUN KAN WORDEN NAGEGAAN OF EEN TERRITORIALE OVERHEID OVER INSTITUTIONELE, PROCEDURELE EN ECONOMISCHE AUTONOMIE BESCHIKT TEN AANZIEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianomagyarpolski
Nº 62/2008 : 9 september 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-120/06 P & C-121/06 P
FIAMM et FIAMM Technologies / Conseil e.a.
Landbouw
DE GEMEENSCHAP IS NIET GEHOUDEN TOT VERGOEDING VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN EVENTUELE SCHENDING VAN DE WTO-OVEREENKOMSTEN DOOR HAAR ORGANEN

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 61/2008 : 9 september 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-212/03
MyTravel / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoPortugesSvenskaceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 60/2008 : 3 september 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-402/05 P & C-415/05 P
Kadi / Raad en Commissie
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

FrançaisCastellano
Nº 59/2008 : 12 augustus 2008
Arrest van het Hof in zaak C-296/08 PPU
Santesteban Goicoechea
Justitie en Binnenlandse zaken

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItaliano
Nº 58/2008 : 25 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-237/07
Janecek
Milieu en consumenten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianopolski
Nº 57/2008 : 25 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-127/08
Metock e.a.
Europees burgerschap
DE NIET-COMMUNAUTAIRE ECHTGENOOT VAN EEN BURGER VAN DE UNIE MAG MET DIE BURGER BINNEN DE UNIE REIZEN EN VERBLIJVEN ZONDER VOORDIEN LEGAAL IN EEN LIDSTAAT TE HEBBEN VERBLEVEN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 56/2008 : 17 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-500/06
Corporación Dermoestética
Vrij verrichten van diensten

FrançaisEnglishDeutschItaliano
Nº 55/2008 : 17 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-132/06
Commissie / Italië
Fiscale bepalingen

FrançaisEnglishDeutschCastellanomagyarpolski
Nº 54/2008 : 17 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-207/07
Commissie / Spanje
Vrij verrichten van diensten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 53/2008 : 17 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-303/06
Coleman
Beginselen van gemeenschapsrecht

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianolietuviu kalba
Nº 52/2008 : 11 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-195/08 PPU
Rinau
COJC

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 51/2008 : 10 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-33/07
Jipa
Harmonisatie van wetgevingen
NATIONALE BEPERKINGEN VAN HET RECHT VAN VRIJ VERKEER MOETEN GEBASEERD ZIJN OP HET PERSOONLIJK GEDRAG VAN DE BURGERS EN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL IN ACHT NEMEN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 50/2008 : 10 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-54/07
Feryn
Sociale politiek
PUBLIEKE VERKLARINGEN WAARMEE EEN WERKGEVER TE KENNEN GEEFT DAT HIJ GEEN WERKNEMERS VAN EEN BEPAALDE ETNISCHE AFSTAMMING AANWERFT, VORMEN DIRECTE DISCRIMINATIE

FrançaisEnglishDeutschpolski
Nº 49/2008 : 10 juli 2008
Arrest van het Hof in zaak C-413/06 P
Bertelsmann et Sony Corporation of America / Impala
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItaliano
Nº 48/2008 : 9 juli 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-301/01
Alitalia / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 47/2008 : 8 juli 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-48/05
Franchet et Byk / Commissie
Ambtenarenstatuut

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianomagyar
Nº 46/2008 : 8 juli 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-99/04
AC-Treuhand / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 45/2008 : 8 juli 2008
Arresten van het Gerecht van eerste aanleg in de zaken T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03
Saint-Gobain Gyproc Belgium / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesSvenska
Nº 43/2008 : 1 juli 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-39/05 P & C-52/05 P
Zweden / Conseil e.a.
Institutioneel recht
HET HOF STAAT IN BEGINSEL DE TOEGANG TOT JURIDISCHE ADVIEZEN VAN DE RAAD OVER WETGEVINGSVRAAGSTUKKEN TOE

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortuges
Nº 42/2008 : 26 juni 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-442/03
SIC / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 41/2008 : 26 juni 2008
Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-329/06 & C-343/06_C-334/06-C-336/06
Wiedemann
Vervoer

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 40/2008 : 25 juni 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-268/06
Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 39/2008 : 24 juni 2008
Arrest van het Hof in zaak C-188/07
Commune de Mesquer
Milieu en consumenten

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 38/2008 : 18 juni 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-410/03
Hoechst / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 37/2008 : 12 juni 2008
Arrest van het Hof in zaak C-533/06
02 Holdings Limited & 02 (UK)
Harmonisatie van wetgevingen
O2 IS NIET GERECHTIGD OP GROND VAN ZIJN MERKRECHTEN HET GEBRUIK VAN EEN OVEREENSTEMMEND TEKEN TE VERBIEDEN IN EEN VERGELIJKENDE RECLAME VAN HUTCHISON 3G

FrançaisEnglishDeutschpolski
Nº 36/2008 : 5 juni 2008
Arrest van het Hof in zaak C-164/07
Wood
Vrij verrichten van diensten

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 35/2008 : 3 juni 2008
Arrest van het Hof in zaak C-308/06
The International Association of Independent Tanker Owners e.a.
Vervoer

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 33/2008 : 22 mei 2008
Arrest van het Hof in zaak C-499/06
Nerkowska
Europees burgerschap

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 32/2008 : 22 mei 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-210/06
Cartesio
Vrij verrichten van diensten
VOLGENS ADVOCAAT-GENERAAL POIARES MADURO KAN EEN IN EEN LIDSTAAT INGESCHREVEN VENNOOTSCHAP HAAR OPERATIONELE BESTUURSCENTRUM NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT VERPLAATSEN

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesSvenskaceštinapolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 31/2008 : 20 mei 2008
Arrest van het Hof in zaak C-91/05
Commissie / Raad
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
HET HOF VERKLAART HET BESLUIT VAN DE RAAD TER ONDERSTEUNING VAN HET MORATORIUM VAN DE WEST-AFRIKAANSE LANDEN OP HANDVUURWAPENS EN LICHTE WAPENS NIETIG

FrançaisEnglishDanskDeutschEllinikaItalianomagyarpolski
Nº 30/2008 : 8 mei 2008
Arrest van het Hof in zaak C-491/06
Danske Svineproducenter
Landbouw

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 29/2008 : 6 mei 2008
Arrest van het Hof in zaak C-133/06
Parlement / Raad
Justitie en Binnenlandse zaken
HET HOF VERKLAART ENKELE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN BETREFFENDE DE PROCEDURE VOOR DE TOEKENNING OF INTREKKING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS NIETIG

FrançaisEnglishDeutschceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 28/2008 : 17 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-404/06
Quelle
Harmonisatie van wetgevingen
EEN CONSUMENT IS NIET GEHOUDEN DE VERKOPER VAN EEN CONSUMPTIEGOED MET EEN GEBREK EEN VERGOEDING TE BETALEN VOOR HET GEBRUIK DAT HIJ VAN DAT GOED HEEFT GEHAD TOT AAN DE VERVANGING ERVAN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 27/2008 : 10 april 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-345/06
Heinrich
Institutioneel recht
ADVOCAAT-GENERAAL SHARPSTON GEEFT IN OVERWEGING, DE UITVOERINGSVERORDENING INZAKE DE BEVEILIGING VAN DE LUCHTVAART NON-EXISTENT TE VERKLAREN

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 26/2008 : 10 april 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-271/03
Deutsche Telekom / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 25/2008 : 10 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-102/07
adidas et adidas Benelux
Harmonisatie van wetgevingen
HET ALGEMEEN BELANG OM BEPAALDE TEKENS VOOR ALLEN BESCHIKBAAR TE HOUDEN, VORMT ALS ZODANIG GEEN BEPERKING VAN HET UITSLUITEND RECHT VAN DE HOUDER VAN EEN MERK

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 24/2008 : 8 april 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-297/07
Bourquain
Justitie en Binnenlandse zaken

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianoSvenskaceštinamagyarlatviešu valodapolski
Nº 23/2008 : 8 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-167/05
Commissie / Zweden
Fiscale bepalingen

FrançaisEnglishItaliano
Nº 22/2008 : 8 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-337/05
Commissie / Italië
Vrij verrichten van diensten

FrançaisEnglishDanskDeutschSuomiEllinikaItalianoSvenskaceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 20/2008 : 3 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-346/06
Rüffert
Vrij verrichten van diensten
DE GEMEENSCHAPSRICHTLIJN BETREFFENDE DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS KAN ZICH VERZETTEN TEGEN EEN VERPLICHTING OM IN HET KADER VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT DE LONEN TE BETALEN DIE GELDEN KRACHTENS EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OP DE PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianopolski
Nº 19/2008 : 1 april 2008
Conclusies van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C-468/06_C-478/06
Sot. Lélos kai Sia E.E
Mededinging

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 18/2008 : 1 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-212/06
Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
BEPAALDE ASPECTEN VAN HET VLAAMSE STELSEL VAN ZORGVERZEKERING ZIJN IN STRIJD MET HET GEMEENSCHAPSRECHT

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 17/2008 : 1 april 2008
Arrest van het Hof in zaak C-267/06
Maruko
Beginselen van gemeenschapsrecht
EEN LEVENSPARTNER VAN GELIJKE SEKSE KAN RECHT HEBBEN OP EEN WEDUWNAARSPENSIOEN DAT WORDT TOEGEKEND IN HET KADER VAN EEN BEROEPSPENSIOENREGELING

FrançaisEnglish
Nº 16/2008 : 18 maart 2008
Beschikking van de President van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-411/07
Aer Lingus Group / Commissie
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItaliano
Nº 15/2008 : 13 maart 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-188/07
Commune de Mesquer
Milieu en consumenten

FrançaisEnglishDeutschCastellanomagyar
Nº 13/2008 : 6 maart 2008
Arrest van het Hof in zaak C-196/07
Commissie / Spanje
Mededinging

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazyk
Nº 11/2008 : 26 februari 2008
Arrest van het Hof in zaak C-132/05
Commissie / Duitsland
Landbouw

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 10/2008 : 26 februari 2008
Arrest van het Hof in zaak C-506/06
Mayr
Sociale politiek
WANNEER EEN WERKNEEMSTER WORDT ONTSLAGEN HOOFDZAKELIJK OP GROND DAT ZIJ ZICH IN EEN VERGEVORDERD STADIUM VAN EEN IN-VITROFERTILISATIEBEHANDELING BEVINDT, IS SPRAKE VAN SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING VAN MANNEN EN VROUWEN

FrançaisEnglishEllinika
Nº 9/2008 : 14 februari 2008
Arrest van het Hof in zaak C-419/06
Commissie / Griekenland
Steunmaatregelen van de Staten

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 8/2008 : 12 februari 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-289/03
BUPA e.a. / Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

Français
Nº 7/2008 : 31 januari 2008
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-95/06
Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana / OCVV
Landbouw

FrançaisDeutschCastellanoEllinikaItalianomagyarpolski
Nº 6/2008 : 31 januari 2008
Arrest van het Hof in zaak C-380/05
Centro Europa 7
Harmonisatie van wetgevingen
DE ITALIAANSE REGELING VOOR DE TOEWIJZING VAN RADIOFREQUENTIES VOOR TELEVISIEOMROEPACTIVITEITEN IS IN STRIJD MET HET GEMEENSCHAPSRECHT

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoPortugesSvenskaceštinamagyarpolskislovenský jazykslovenski jezik
Nº 5/2008 : 29 januari 2008
Arrest van het Hof in zaak C-275/06
Promusicae
Vrij verkeer van goederen
HET HOF SPREEKT ZICH UIT OVER DE BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesSvenskapolski
Nº 2/2008 : 16 januari 2008
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-402/05 P
Kadi / Raad en Commissie
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid