balgarskiCastellanoceštinaDanskDeutscheesti keelEllinikaEnglishFrançaisItalianolatviešu valodalietuviu kalbamagyarMaltiNederlandspolskiPortuguesromânaslovenský jazykslovenski jezikSuomiSvenska  

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiItalianoNederlandsPortugesSvenskaceštinaeesti keelmagyarlietuviu kalbalatviešu valodaslovenský jazykslovenski jezik
Nº 100/2008 : 22 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-549/07
Wallentin-Hermann
Transport
PRZEWOŹNIK LOTNICZY NIE MOŻE, CO DO ZASADY, ODMÓWIĆ WYPŁACENIA ODSZKODOWANIA PASAŻEROM W ZWIĄZKU Z ODWOŁANIEM LOTU WSKUTEK PROBLEMÓW TECHNICZNYCH STATKU POWIETRZNEGO

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlands
Nº 99/2008 : 18 grudnia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach T-211/04 & T-215/04
Government of Gibraltar / Komisja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesmagyarEllinika
Nº 98/2008 : 18 grudnia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-420/07
Apostolides
Przystąpienie nowych Państw
RZECZNIK GENERALNY JULIANE KOKOTT JEST ZDANIA, ŻE WYROK SĄDU REPUBLIKI CYPRU MUSI PODLEGAĆ UZNANIU I WYKONANIU W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH TAKŻE WTEDY, GDY DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA CYPRZE PÓŁNOCNYM

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlandsceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 97/2008 : 17 grudnia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-196/04
Ryanair / Komisja
Pomoc państwa
SĄD STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI KOMISJI DOTYCZĄCEJ KORZYŚCI PRZYZNANYCH RYANAIROWI PRZEZ REGION WALONII I PORT LOTNICZY CHARLEROI

Français
Nº 96/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-205/07
Gysbrechts et Santurel Inter
Swobodny przepływ towarów

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 95/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach połączonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 & T-309/06
Budějovický Budvar / OHIM
Wspólnotowy znak towarowy
SĄD STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI OHIM DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI OZNACZENIA "BUD" JAKO WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO MIĘDZY INNYMI DLA PIWA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesmagyar
Nº 94/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawach C-531/06 & C-171/07, C-172/07
Komisja / Włochy
Swobodne świadczenie usług
ZDANIEM RZECZNIKA GENERALNEGO Y. BOTA, POSIADANIE I PROWADZENIE APTEKI MOŻE BYĆ ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DLA FARMACEUTÓW

FrançaisEnglishDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoPortuges
Nº 93/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-73/07
Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia
Zbliżanie ustawodawstw
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI PRECYZUJE STOSUNEK POMIĘDZY OCHRONĄ DANYCH A WOLNOŚCIĄ WYPOWIEDZI

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 92/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-213/07
Michaniki
Zbliżanie ustawodawstw

FrançaisEnglishDeutschCastellanoPortugesslovenský jazyk
Nº 91/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-127/07
Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.
Środowisko naturalne i konsumenci
DYREKTYWA UTANAWIAJĄCA SYSTEM HANDLU PRZYDZIAŁAMI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH WE WSPÓLNOCIE NIE NARUSZA ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlandsceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 90/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-524/06
Huber
Obywatelstwo Unii
SCENTRALIZOWANY REJESTR CUDZOZIEMCÓW MOŻE ZAWIERAĆ TYLKO TAKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ KONIECZNE DO STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA POBYTU

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 89/2008 : 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-210/06
Cartesio
Swobodne świadczenie usług
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ SPÓŁCE UTWORZONEJ NA MOCY SWOJEGO PRAWA KRAJOWEGO PRZENIESIENIE SIEDZIBY DO INNEGO PAŃSTWA UNII

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 88/2008 : 11 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-297/07
Bourquain
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
ZAKAZ PONOWNEGO OSĄDZENIA ZA TEN SAM CZYN ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE TAKŻE DO WYROKU SKAZUJĄCEGO, KTÓRY NIGDY NIE MÓGŁ ZOSTAĆ WYKONANY

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 87/2008 : 9 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-121/07
Komisja / Francja
Prawo instytucjonalne
TRYBUNAŁ NAŁOŻYŁ NA FRANCJĘ OBOWIĄZEK ZAPŁATY RYCZAŁTU W ZWIĄZKU Z BRAKIEM JAK NAJSZYBSZEGO WYKONANIA WYROKU WYDANEGO W 2004 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA UCHYBIENIA ZOBOWIĄZANIOM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DOTYCZĄCEGO ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO)

FrançaisEnglish
Nº 84/2008 : 4 grudnia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-284/08
People's Mojahedin Organization of Iran / Rada
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

FrançaisEnglishSuomi
Nº 83/2008 : 1 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-388/08 PPU
Leymann et Pustovarov
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

FrançaisEnglishItaliano
Nº 82/2008 : 28 listopada 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach połączonych T-254/00,T-270/00 & T-277/00
Hotel Cipriani / Komisja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortuges
Nº 80/2008 : 18 listopada 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-158/07
Förster
Swobodny przepływ osób
TRYBUNAŁ UŚCIŚLIŁ, W JAKICH WARUNKACH PRAWO DO STYPENDIUM NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA PRZYSŁUGUJE STUDENTOM Z INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortuges
Nº 79/2008 : 23 października 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-256/07
People's Mojahedin Organization of Iran / Rada
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

FrançaisEnglishEllinikaItaliano
Nº 78/2008 : 23 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-274/05
Komisja / Grecja
Swobodny przepływ osób

FrançaisEnglishDansk
Nº 77/2008 : 22 października 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach połączonych T-309/04, T-317/04, T-329/04 & T-336/04
TV 2/Danmark / Komisja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianoNederlands
Nº 76/2008 : 21 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-200/07, C-201/07
Marra
Przywileje i immunitety
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WYJAŚNIŁ ZASADY KORZYSTANIA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortuges
Nº 75/2008 : 16 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-253/07
Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club
Podatki

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesmagyar
Nº 74/2008 : 16 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-527/06
Renneberg
Swobodny przepływ osób
PRZY OBLICZANIU DOCHODU PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItaliano
Nº 72/2008 : 15 października 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-345/05
Mote / Parlament
Przywileje i immunitety
SĄD ODDALIŁ WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI PARLAMENTU W SPRAWIE UCHYLENIA IMMUNITETU JEDNEMU Z POSŁÓW

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortuges
Nº 71/2008 : 14 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-353/06
Grunkin et Paul
Zasady prawa wspólnotowego
NIEMCY NIE MOGĄ ODMÓWIĆ SWYM OBYWATELOM UZNANIA ICH NAZWISKA RODOWEGO JUŻ ZAREJESTROWANEGO W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM ICH URODZENIA I MIEJSCA ZAMIESZKANIA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaNederlandsslovenský jazyk
Nº 70/2008 : 14 października 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-301/06
Irlandia / Parlement et Conseil
Zbliżanie ustawodawstw
RZECZNIK GENERALNY Y. BOT UWAŻA, ŻE DYREKTYWA W SPRAWIE ZATRZYMYWANIA DANYCH POSIADA WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortuges
Nº 69/2008 : 14 października 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-318/07
Persche
Swobodny przepływ kapitału
RZECZNIK GENERALNY P. MENGOZZI ZAPROPONOWAŁ TRYBUNAŁOWI, ABY PRZYZNAŁ DAROWIZNOM TRANSGRANICZNYM TAKIE SAME KORZYŚCI PODATKOWE, Z JAKICH KORZYSTAJĄ DAROWIZNY NA RZECZ ORGANIZACJI KRAJOWYCH

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 68/2008 : 14 października 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-42/07
Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Baw International
Swobodne świadczenie usług
ZDANIEM RZECZNIKA GENERALNEGO Y. BOTA, UREGULOWANIE PORTUGALSKIE PRZYZNAJĄCE SANTA CASA MONOPOL W ZAKRESIE ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH PRZEZ INTERNET MOŻE BYĆ ZGODNE Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM, JEŻELI SPEŁNIONE ZOSTAŁY OKREŚLONE WARUNKI

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlands
Nº 67/2008 : 9 października 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-304/07
Directmedia Publishing
Zbliżanie ustawodawstw
PRZEJĘCIE ELEMENTÓW CHRONIONEJ BAZY DANYCH DO INNEJ BAZY DANYCH MOŻE BYĆ ZAKAZANE, NAWET JEŻELI NIE MIAŁ MIEJSCA TECHNICZNY PROCES KOPIOWANIA

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 66/2008 : 8 października 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach T-68/04, T-69/04 & T-73/04
SGL Carbon / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 65/2008 : 16 września 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-468/06_C-478/06
Sot. Lélos kai Sia
Konkurencja
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE NADUŻYWA SWEJ POZYCJI DOMINUJĄCEJ, JEŻELI ODMAWIA ZREALIZOWANIA NORMALNYCH ZAMÓWIEŃ HURTOWNIKÓW W CELU PRZESZKODZENIA EKSPORTOWI RÓWNOLEGŁEMU

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlands
Nº 63/2008 : 11 września 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-428/06-C-434/06
Unión General de Trabajadores de la Rioja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsmagyar
Nº 62/2008 : 9 września 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-120/06 P & C-121/06 P
FIAMM et FIAMM Technologies / Conseil e.a.
Rolnictwo
NIE MOŻNA DOCHODZIĆ NAPRAWIENIA PRZEZ WSPÓLNOTĘ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z EWENTUALNEGO NARUSZENIA PRZEZ JEJ ORGANY POROZUMIEŃ WTO

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 61/2008 : 9 września 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-212/03
MyTravel / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoPortugesSvenskaceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 60/2008 : 3 września 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/05 P & C-415/05 P
Kadi / Rada i Komisja
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
TRYBUNAŁ STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ ROZPORZĄDZENIA RADY ZAWIERAJĄCEGO ZAMROŻENIE FUNDUSZY Y. A. KADIEGO I AL BARAKAAT FOUNDATION

FrançaisCastellano
Nº 59/2008 : 12 sierpnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-296/08 PPU
Santesteban Goicoechea
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItaliano
Nº 58/2008 : 25 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-237/07
Janecek
Środowisko naturalne i konsumenci

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlands
Nº 57/2008 : 25 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-127/08
Metock e.a.
Obywatelstwo Unii
WSPÓŁMAŁŻONEK OBYWATELA UNII BĘDĄCY OBYWATELEM PAŃSTWA TRZECIEGO MOŻE SWOBODNIE PRZEMIESZCZAĆ SIĘ I PRZEBYWAĆ Z TYM OBYWATELEM NA OBSZARZE UNII BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO PRZEBYWANIA ZGODNIE Z PRAWEM W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 56/2008 : 17 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-500/06
Corporación Dermoestética
Swobodne świadczenie usług

FrançaisEnglishDeutschItaliano
Nº 55/2008 : 17 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-132/06
Komisja / Włochy
Podatki

FrançaisEnglishDeutschCastellanomagyar
Nº 54/2008 : 17 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-207/07
Komisja / Hiszpania
Swobodne świadczenie usług
USTANAWIAJĄC OBOWIĄZEK UZYSKANIA UPRZEDNIEGO POZWOLENIA KRAJOWEJ KOMISJI ENERGETYKI NA NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH SEKTORA ENERGETYCZNEGO I NIEKTÓRYCH ICH AKTYWÓW, HISZPANIA NARUSZYŁA PRAWO WSPÓLNOTOWE

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 53/2008 : 17 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-303/06
Coleman
Zasady prawa wspólnotowego
PRAWO WSPÓLNOTOWE CHRONI PRACOWNIKA DYSKRYMINOWANEGO ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEGO DZIECKA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianolietuviu kalba
Nº 52/2008 : 11 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-195/08 PPU
Rinau
COJC

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlandsceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 51/2008 : 10 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-33/07
Jipa
Zbliżanie ustawodawstw
KRAJOWE OGRANICZENIA PRAWA DO SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ MUSZĄ ZNAJDOWAĆ PODSTAWĘ W INDYWIDUALNYM ZACHOWANIU OBYWATELI I PRZESTRZEGAĆ ZASADY PROPORCJONALNOŚCI

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 50/2008 : 10 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-54/07
Feryn
Polityka społeczna
PUBLICZNE OŚWIADCZENIA, W KTÓRYCH PRACODAWCA INFORMUJE, ŻE NIE ZATRUDNIA OSÓB O OKREŚLONYM POCHODZENIU ETNICZNYM

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 49/2008 : 10 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-413/06 P
Bertelsmann et Sony Corporation of America / Impala
Konkurencja
TRYBUNAŁ UCHYLIŁ WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI W SPRAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO SONY BMG

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItaliano
Nº 48/2008 : 9 lipca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-301/01
Alitalia / Komisja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 47/2008 : 8 lipca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-48/05
Franchet et Byk / Komisja
Regulamin pracowniczy urzędników

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianomagyar
Nº 46/2008 : 8 lipca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-99/04
AC-Treuhand / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 45/2008 : 8 lipca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawach T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03
Saint-Gobain Gyproc Belgium / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesSvenska
Nº 43/2008 : 1 lipca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-39/05 P & C-52/05 P
Szwecja / Rada e.a.
Prawo instytucjonalne

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortuges
Nº 42/2008 : 26 czerwca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-442/03
SIC / Komisja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 41/2008 : 26 czerwca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-329/06 & C-343/06_C-334/06-C-336/06
Wiedemann
Transport

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 40/2008 : 25 czerwca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-268/06
Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Komisji
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 39/2008 : 24 czerwca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-188/07
Commune de Mesquer
Środowisko naturalne i konsumenci

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 38/2008 : 18 czerwca 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-410/03
Hoechst / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 37/2008 : 12 czerwca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-533/06
02 Holdings Limited & 02 (UK)
Zbliżanie ustawodawstw

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 36/2008 : 5 czerwca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-164/07
Wood
Swobodne świadczenie usług
PRAWO WSPÓLNOTOWE STOI NA PRZESZKODZIE PRZEPISOM PRAWNYM PAŃSTWA, KTÓRE WYKLUCZAJĄ W PEWNYCH OKREŚLONYCH SYTUACJACH MOŻLIWOŚĆ PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA OBYWATELOM INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JEDYNIE ZE WZGLĘDU NA ICH PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWĄ

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 35/2008 : 3 czerwca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-308/06
The International Association of Independent Tanker Owners e.a.
Transport
DYREKTYWA W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCEGO ZE STATKÓW PRZEWIDUJĄCA KARY MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU ZRZUTÓW PRZYPADKOWYCH POZOSTAJE WAŻNA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 33/2008 : 22 maja 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-499/06
Nerkowska
Obywatelstwo Unii
NIE MOŻNA ODMÓWIĆ WYPŁATY RENTY INWALIDZKIEJ PRZYZNAWANEJ PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE CYWILNYM OFIAROM WOJNY LUB REPRESJI TYLKO DLATEGO, ŻE UPRAWNIONY MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 32/2008 : 22 maja 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-210/06
Cartesio
Swobodne świadczenie usług
RZECZNIK GENERALNY POIARES MADDURO UWAŻA, ŻE SPÓŁKA ZAREJESTROWANA W JEDNYM Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH MOŻE PRZENIEŚĆ SWOJĄ SIEDZIBĘ DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesSvenskaceštinaslovenský jazykslovenski jezik
Nº 31/2008 : 20 maja 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-91/05
Komisja / Rada
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
TRYBUNAŁ STWIERDZA NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI RADY POPIERAJĄCEJ MORATORIUM O BRONI STRZRLECKIEJ I LEKKIEJ W KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ

FrançaisEnglishDanskDeutschEllinikaItalianomagyar
Nº 30/2008 : 8 maja 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-491/06
Danske Svineproducenter
Rolnictwo
TRYBUNAŁ ORZEKA W SPRAWIE WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWA WSPÓLNOTOWEGO DOTYCZĄCYCH TRANSPORTU ZWIERZĄT

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 29/2008 : 6 maja 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-133/06
Parlament / Rada
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
TRYBUNAŁ STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ PROCEDURY NADAWANIA I COFANIA STATUSU UCHODŹCY

FrançaisEnglishDeutschNederlandsceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 28/2008 : 17 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-404/06
Quelle
Zbliżanie ustawodawstw
KONSUMENT NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY WYNAGRODZENIA SPRZEDAWCY WADLIWEGO TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z TYTUŁU UŻYWANIA TEGO TOWARU DO CZASU JEGO WYMIANY

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 27/2008 : 10 kwietnia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-345/06
Heinrich
Prawo instytucjonalne
RZECZNIK GENERALNY E. SHARPSTON PROPONUJE, ABY ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA UZNAĆ ZA NIEISTNIEJĄCE

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 26/2008 : 10 kwietnia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-271/03
Deutsche Telekom / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschNederlands
Nº 25/2008 : 10 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-102/07
adidas et adidas Benelux
Zbliżanie ustawodawstw

FrançaisEnglishDeutschCastellano
Nº 24/2008 : 8 kwietnia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-297/07
Bourquain
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianoSvenskaceštinamagyarlatviešu valoda
Nº 23/2008 : 8 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-167/05
Komisja / Szwecja
Podatki
ODMIENNE OPODATKOWANIE PIWA I WINA W SZWECJI NIE NARUSZA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

FrançaisEnglishItaliano
Nº 22/2008 : 8 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-337/05
Komisja / Włochy
Swobodne świadczenie usług

FrançaisEnglishDanskDeutschSuomiEllinikaItalianoNederlandsSvenskaceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 20/2008 : 3 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-346/06
Rüffert
Swobodne świadczenie usług
DYREKTYWA WSPÓLNOTOWA DOTYCZĄCA DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW MOŻE SPRZECIWIAĆ SIĘ UZALEŻNIENIU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OD POSZANOWANIA PŁAC WYNIKAJĄCYCH Z UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE W MIEJSCU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItaliano
Nº 19/2008 : 1 kwietnia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawach połączonych C-468/06_C-478/06
Sot. Lélos kai Sia E.E
Konkurencja
RZECZNIK GENERALNY RUIZ-JARABO TWIERDZI, ŻE ZAJMUJĄCY DOMINUJĄCĄ POZYCJĘ PRODUCENT FARMACEUTYCZNY, KTÓRY ODMAWIA ZREALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ HURTOWNIKÓW W CELU OGRANICZENIA HANDLU RÓWNOLEGŁEGO DOPUSZCZA SIĘ NADUŻYCIA

FrançaisEnglishDeutschNederlands
Nº 18/2008 : 1 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-212/06
Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 17/2008 : 1 kwietnia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-267/06
Maruko
Zasady prawa wspólnotowego
ZAREJESTROWANY PARTNER TEJ SAMEJ PŁCI MOŻE MIEĆ PRAWO DO RENTY WDOWIEJ PRZYZNAWANEJ W RAMACH PRACOWNICZEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO

FrançaisEnglish
Nº 16/2008 : 18 marca 2008 r.
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-411/07
Aer Lingus Group / Komisja
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItaliano
Nº 15/2008 : 13 marca 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-188/07
Commune de Mesquer
Środowisko naturalne i konsumenci

FrançaisEnglishDeutschCastellanomagyar
Nº 13/2008 : 6 marca 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-196/07
Komisja / Hiszpania
Konkurencja

FrançaisEnglishDeutschEllinikaItalianoPortugesceštinamagyarslovenský jazyk
Nº 11/2008 : 26 lutego 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-132/05
Komisja / Niemcy
Rolnictwo
TYLKO SERY OZNACZONE CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA (PDO) "PARMIGIANO REGGIANO" MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE POD NAZWĄ "PARMESAN"

FrançaisEnglishDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsPortugesceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 10/2008 : 26 lutego 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-506/06
Mayr
Polityka społeczna
ZWOLNIENIE OPARTE ZASADNICZO NA OKOLICZNOŚCI, ŻE PRACOWNICA ZNAJDUJE SIĘ W ZAAWANSOWANYM STADIUM ZABIEGU ZAPŁODNIENIA IN VITRO JEST SPRZECZNE Z ZASADĄ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

FrançaisEnglishEllinika
Nº 9/2008 : 14 lutego 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-419/06
Komisja / Grecja
Pomoc państwa

FrançaisEnglishDeutsch
Nº 8/2008 : 12 lutego 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-289/03
BUPA e.a. / Komisja
Pomoc państwa

Français
Nº 7/2008 : 31 stycznia 2008 r.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-95/06
Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana / OCVV
Rolnictwo

FrançaisDeutschCastellanoEllinikaItalianoNederlandsmagyar
Nº 6/2008 : 31 stycznia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-380/05
Centro Europa 7
Zbliżanie ustawodawstw
WŁOSKI SYSTEM PRZYDZIELANIA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH DLA CELÓW TELEWIZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI NADAWCZEJ

FrançaisEnglishDanskDeutschCastellanoSuomiEllinikaItalianoNederlandsPortugesSvenskaceštinamagyarslovenský jazykslovenski jezik
Nº 5/2008 : 29 stycznia 2008 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-275/06
Promusicae
Swobodny przepływ towarów
TRYBUNAŁ WYPOWIEDZIAŁ SIĘ W PRZEDMIOCIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

FrançaisEnglishDeutschCastellanoItalianoPortugesSvenska
Nº 2/2008 : 16 stycznia 2008 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-402/05 P
Kadi / Rada i Komisja
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
RZECZNIK GENERALNY M. POIARES MADURO PROPONUJE, ABY TRYBUNAŁ STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ ROZPORZĄDZENIA RADY W SPRAWIE ZAMROŻENIA FUNDUSZY Y.A. KADIEGO