Multimédia

Soudní dvůr Evropské unie je soudním orgánem EU. Jeho úlohou je zajišťovat, aby unijní první předpisy byly dodržovány orgány EU a členskými státy a aplikovány stejným způsobem v celé Evropské unii. Tím je zajištěno, že Evropská unie je založena na zásadách právního státu, což je základním znakem všech demokratických útvarů. Soudní dvůr EU rozhoduje v takových oblastech, jako je ochrana spotřebitele, životní prostředí, právo na soukromí, rovné zacházení a práva zaměstnanců, které mají přímý dopad na životy všech občanů EU, a zaručuje tak, že každý občan EU bude požívat naprosto stejné právní ochrany podle unijního práva, ať pobývá kdekoli v EU.