Multimediji

Sodišče Evropske unije je sodni organ EU. Njegova vloga je zagotoviti, da institucije EU in države članice spoštujejo pravo EU in da se to pravo enako uporablja v celotni EU. S tem se zagotavlja, da EU temelji na načelu vladavine prava, ki je bistveni element vseh demokratičnih subjektov. Sodišče EU s sprejemanjem odločb na področjih, kot so varstvo potrošnikov, okolje, pravica do zasebnosti, enako obravnavanje in pravice delavcev, ki neposredno vplivajo na življenje vseh državljanov EU, zagotavlja, da državljani EU uživajo varstvo v okviru prava EU na popolnoma enak način ne glede na to, kje so v EU.