Besök

Varje år tar Europeiska unionens domstol i Luxemburg emot cirka 4 000 yrkesverksamma jurister, såsom nationella domare, advokater, universitetslärare och bolagsjurister. Genom besöksprogrammen ges de möjlighet att öka sina kunskaper om domstolen och dess rättspraxis.

Dessutom tar domstolen varje år emot cirka 10 000 andra besökare (främst juris studerande).

De besök som organiseras av besökstjänsten är gratis och äger rum på samtliga officiella språk inom Europeiska unionen.

Besök vid domstolen kan endast ske under de veckor förhandlingar äger rum och anordnas vardagar mellan kl. 8.00 och 17.30.

Enskilda besökare / Turistbesök

Guidade visningar av domstolens byggnader och konstverk (Art tour)

Besöksgrupper / Programtyper

Seminarier

Ansökan om att besöka Europeiska unionens domstol / Anslutning till My Visit

Allmänna villkor för besök vid domstolen

Kontakt - Besök

Adress och karta med ingångarna utmarkerade

 

Enskilda besökare / Turistbesök   

En enskild besökare som önskar övervara en offentlig förhandling vid domstolen eller tribunalen ombeds att komma till besöksingången (karta), och ha med sig identitetskort, pass eller körkort, så att ett passerkort för besökare kan utfärdas. De offentliga förhandlingarna börjar i regel kl. 9.30. Besökare ombeds att infinna sig senast 15 minuter före förhandlingen. Det finns ett begränsat antal lediga platser, och det är inte möjligt att reservera plats. Under förhandlingen ska besökarna följa reglerna rörande säkerhet och uppträdande. Ingen förhandsanmälan behöver göras. Se förhandlingskalendern för att välja förhandling.

Det kan anmärkas att turistbyrån i Luxemburg organiserar guidade rundvandringar i domstolens lokaler under veckoslut och under de förhandlingsfria veckorna. Reservationer till dessa besök kan göras vid turistbyrån fyra veckor i förväg, Syndicat d'Initiative et de Tourisme - 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 - L-2011 Luxembourg, Tfn: 00352 22 28 09 - Fax: 00352 46 70 70 - e-post: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

Guidade visningar av domstolens byggnader och konstverk (Art tour)

Tack vare medlemsstaternas bidrag innehar Europeiska unionens domstol en samling konstverk som representerar det europeiska konstarvet. De utrymmen som finns i den nya domstolsbyggnad som invigdes år 2008 har gjort det möjligt att omplacera konstverken i denna samling så att de bättre kommer till sin rätt och att ta emot nya objekt, i form av gåvor eller lån. Domstolens enhet för besök anordnar med jämna mellanrum gratis guidade visningar av konstverken och domstolens byggnader. Dessa visningar anordnas på antingen engelska, franska eller tyska (enligt ett förbestämt schema) och är begränsade till 35 besökare åt gången.

Intresserade personer ombedes därför att minst två vardagar i förväg registrera sig med hjälp av inskrivningsformuläret. Besökare som fått sitt deltagande bekräftat ombeds att inställa sig vid ingången för besökare (karta), och ha en legitimationshandling med sig. På förfrågan hos besökstjänsten kan ytterligare guidade visningar för grupper (med minst 7 deltagare) anordnas (kontaktformulär).

warningPå grund av hälsokrisen anordnas för närvarande inga besök !

 

pixel

Besöksgrupper / Programtyper   

 • Med utgångspunkt från nedanstående förteckning kan ni välja ut de programpunkter som bäst motsvarar era intressen och juridiska kunskaper, inom den tidsram ni har till förfogande.
 • Förhandling i ett mål vid domstolen/tribunalen, med en föregående presentation av målet (vanligen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.20–11.30; cirka tre timmar)
 • Föredrag om domstolen/tribunalen (45 minuter)
 • Föredrag om arbetet som juristlingvist (45 minuter)
 • Föredrag om domstolens mångspråkighet (översättning, tolkning) (45 minuter)
 • Besök av biblioteket (30 minuter)
 • Rundvandring i domstolens lokaler (45 minuter)

Dessa programpunkter kan väljas i det frågeformulär som kan ifyllas i programmet ”My Visit” (se avsnittet ”Anslutning till My Visit”). I den mån nödvändiga materiella och personella resurser finns tillgängliga, försöker besökstjänsten att ta hänsyn till era önskemål.

Seminarier

Seminarier, som varar i flera dagar och har ett program som är mer anpassat till deltagarnas intressen, kan anordnas på begäran av en grupp jurister.

pixel

Ansökan om att besöka Europeiska unionens domstol / Anslutning till My Visit     

Enheten för seminarier och besök ordnar endast besök för grupper (7-35 personer). För enskilda besökare eller turistbesök, se aktuellt avsnitt. 

Innan ni gör en ansökan om att besöka domstolen, ber vi er att noga läsa igenom informationen om villkor för deltagande och organisatoriska förhållningsregler

För att göra en ansökan om att besöka domstolen ber vi er att använda formuläret My Visit. Med hjälp av detta formulär kan ni ansöka on-line. För att kunna använda detta formulär krävs det en giltig e-postadress.

Efter att ni med hjälp av formuläret (My Visit) skapat en personlig fil kan ni fylla i en besöksansökan eller göra ändringar i den, men ni kan även

 • skapa besöksgrupper som kan återanvändas vid senare besök,
 • ta del av vilka besöksdatum som är tillgängliga innan ni sänder in en ansökan,
 • välja besökstyp

Efter det att ansökan har gjorts kan ni via er personliga fil

 • se hur långt ansökan har behandlats,
 • ändra vissa uppgifter i er ansökan innan den godkänns,
 • konsultera eller trycka ut uppgifter från er fil,
 • bevara uppgifter från era samtliga besök vid domstolen.

Om ni har problem med dataprogrammet My Visit, kan ni konsultera on line-manualen genom att klicka på "?" eller använda kontaktformuläret.

 

fleche D Anslutning till My Visit

Om ni inte har någon e-postadress, använd Kontakt.

  

Villkor för deltagande

 • På grund av domstolens speciella verksamhet ges företräde till grupper som består av jurister eller juris studerande. Deltagarna måste vara 18 år fyllda. För ansökningar som rör grupper av studerande under universitetsnivå rekommenderas att kontakt tas med besökstjänsten (kontaktformulär).
 • Med beaktande av det stora intresse som jurister och juris studerande visar för domstolen, bör en ansökan om att få besöka domstolen sändas in fem till sex månader i förväg.
 • Besök organiseras för grupper på minst 7 och högst 35 personer. Större eller mindre grupper ombeds kontakta besökstjänsten (kontaktformulär).
 • Den som ansvarar för besöksgruppen ombeds att komma in med en begäran om reservation i förväg.

Organisatoriska förhållningsregler

 • Den som ansvarar för besöksgruppen ombeds att senast två veckor före besöket sända in en lista med deltagarnas namn med angivande av deras pass- eller identitetskortsnummer via dataprogrammet My Visit.
 • Ungefär två veckor före besöket översänder besökstjänsten ett förslag till program och ungefär en vecka före besöket sänds det definitiva programmet via kontaktpersonens personliga fil på My Visit.
 • Besöksgruppen ombeds att på besöksdagen komma till den ingång och vid den tidpunkt som anges i programmet. Absolut punktlighet är nödvändig. Besökarna uppmärksammas på att det är tät trafik i Luxemburg. Detta innebär att det ofta är köer i morgontrafiken på motorvägen och i landets huvudstad.
 • Besöksgruppen tas emot vid domstolens ingång av en guide, som arbetar vid besökstjänsten. Guiden följer och bistår gruppen under hela besöket vid domstolen, men den som ansvarar för gruppen måste också bistå övriga gruppmedlemmar och guiden.
 • Varje deltagare ska ta med identitetskort, pass eller körkort.
 • Det är i princip förbehållet personalen att nyttja domstolens självservering eller kafeteria.
 • Ledaren för gruppen ombeds att fylla i ett utvärderingsformulär för besöket när besöket vid domstolen är över.
 • Observera att domstolen förbehåller sig rätten att, under exceptionella omständigheter, ställa in ett planerat besök.

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer