Marc van der Woude
Marc van der Woude
Předseda
Životopis a kariéra

Marc van der Woude, narozen v roce 1960 v Gorredijku (Nizozemsko), absolvoval první léta svých studií na Rijksuniversiteit Groningen (univerzita v Groningenu, Nizozemsko), kde v roce 1983 získal diplom v oboru právo. Do roku 1984 pak studoval na Collège d’Europe (College of Europe, Belgie).

Po ukončení studií se velmi aktivně zapojoval do výuky a výzkumu na College of Europe, kde působil do roku 1986 jako asistent. Následně v letech 1986 až 1987 pracoval jako lektor na Universiteit Leiden (univerzita v Leidenu, Nizozemsko). V průběhu celé své profesní dráhy se věnoval výuce a v roce 2000 získal post profesora práva na Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmova univerzita v Rotterdamu, Nizozemsko). Coby autor řady publikací se podílel na tvorbě pojednání o právu hospodářské soutěže, o čemž svědčí několik publikací považovaných za referenci v tomto oboru.

Souběžně s univerzitní činností se M. van der Woude věnoval i právní praxi. V letech 1987 až 1989 působil u Komise Evropských společenství, kde vykonával funkci referenta na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Následně začal pracovat pro Soudní dvůr Evropských společenství a v letech 1989 až 1992 spolupracoval coby referendář se soudci Thymenem Koopmansem a Paulem Joan George Kapteynem. Evropská komise ho jmenovala administrátorem na oddělení pro koordinaci v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž – tuto funkci vykonával v letech 1992 až 1993 a následně v letech 1993 až 1995 působil jako člen právní služby Evropské komise. V roce 1995 se stal advokátem bruselské advokátní komory (Belgie), kde se v rámci praxe v oblasti sporné agendy zaměřoval na právo hospodářské soutěže.

Dne 13. září 2010 byl M. van der Woude jmenován soudcem Tribunálu. Dne 18. září 2013 byl svými kolegy zvolen předsedou senátu a dne 20. září 2016 místopředsedou Tribunálu. Dne 27. září 2019 byl zvolen předsedou tohoto soudu a tuto funkci zastává dosud.

Členství v nadacích, organizacích nebo institucích působících v právní, kulturní, umělecké, sociální, sportovní nebo charitativní oblasti
  • člen poradního výboru Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Akademie evropského práva v Trevíru, Německo)
  • člen „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Škola ekonomických studií v Toulouse, Francie)
  • člen kuratoria Europa Instituut v Leidenu
  • člen redakční rady Sociaal Economische Wetgeving
  • člen vědecké rady Revue Concurrences