Årsrapporten

Årsrapporten från Europeiska unionens domstol består av två delar, kallade Dömande verksamhet och Förvaltningsrapport. Europeiska unionens domstol publicerar även en Årsöversikt, som utgör en sammanfattning av årsrapporten. 

         

2017

 

Årsöversikt

Årsöversikten ger en övergripande bild av verksamheten vid Europeiska unionens domstol, vad gäller såväl den dömande verksamheten som institutionella och administrativa aspekter. I årsöversikten presenteras de viktigaste domarna tillsammans med en förklaring av deras betydelse för EU-medborgarna. Med hjälp av bilder, datorgrafik och statistik ges en överblick över de händelser som präglade året.

ra panorama 2017

pdf icon Årsöversikt
      

pdf icon Tidigare utgåvor

 

 

pixel-gold2

     

Dömande verksamhet

Denna del av årsrapporten ger en utförlig bild av verksamheten vid domstolen, tribunalen och personaldomstolen och innehåller en analys av rättspraxis, tillsammans med länkar till de fullständiga texterna, samt statistiska uppgifter för året.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Dömande verksamhet

pdf icon Tidigare utgåvor

 

pixel-gold

Förvaltningsrapport
(Den delegerade utanordnarens förvaltningsrapport)

Institutionens delegerade utanordnare ska varje år, i enlighet med tillämpliga finansiella regler, rapportera till unionens budgetmyndigheter hur institutionens anslag och utgifter har förvaltats genom en årlig verksamhetsrapport. I denna rapport, kallad förvaltningsrapport, redovisas bland annat vilka resultat som institutionen har uppnått tack vare de resurser som den tilldelats samt hur systemen för intern kontroll fungerar.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version