Stažuotės

Bendra informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų penkių mėnesių trukmės stažuočių Teisingumo Teismo bei Bendrojo Teismo narių kabinetuose ir Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose.

Paprastai stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose atliekamos Vertimo raštu direktoratuose, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate (dėl vertimo žodžiu stažuočių tvarkos žr. toliau).

Yra du stažuočių laikotarpiai:

nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. (kandidatūros teikiamos kasmet nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.),

nuo rugsėjo 16 d. iki vasario 15 d. stažuotėms kabinetuose ir nuo spalio 1 d. iki vasario 28 d. stažuotėms administraciniuose padaliniuose (kandidatūros teikiamos kasmet nuo vasario 1 d. iki balandžio 15 d.).

Kandidatai, turintys universitetinį teisinį ar politinių mokslų (su teisės specializacija) išsilavinimą arba konferencijų vertėjo diplomą (atliekant stažuotę Vertimo žodžiu direktorate), turi pateikti savo kandidatūras per nurodytą terminą naudodamiesi programa EU CV Online

Stipendijos dydis siekia 1 177,00 EUR neto per mėnesį.

Apmokamiems stažuotojams, kurių gyvenamoji vieta yra 200 km arba daugiau nutolusi nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinės, mokama 150,00 EUR kelionės išlaidoms padengti.

Dėl darbo pobūdžio pageidautinos geros prancūzų kalbos žinios.


Nuo dešimt iki dvylikos savaičių trunkančios vertimo žodžiu stažuotės visų pirma skirtos neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavusiems asmenims, kurių kalbų kombinacija gali pasirodyti reikalinga Vertimų žodžiu direktoratui. Stažuote siekiama padėti jauniems vertėjams žodžiu tobulinti vertimo žodžiu įgūdžius visų pirma teisės srityje, ruošiant medžiagą, atliekant terminijos paieškas ir praktinius užsiėmimus „nebylioje kabinoje". Iš stažuotojų reikalaujama mokėti skaityti prancūziškai. Kandidatų atranka vykdoma kartą per metus, maždaug rugsėjo 15 d., visiems teismo veiklos metams (paraiškos teikiamos kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad per teismo atostogas posėdžiai nevyksta.