Стажове

Обща информация

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекциите за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникация“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи" (вж. условията за стаж в дирекция „Устни преводи“ по-долу).

Периодите за стаж са два:

- от 1 март до 31 юли (кандидатурите се подават от 1 юли до 15 септември всяка година)
- от 1 октомври до 28 февруари (кандидатурите се подават от 1 февруари до 15 април всяка година).

Кандидатите, които притежават университетска диплома по право или по политически науки (с преобладаващо изучаване на право) или, за стаж в дирекция „Устни преводи“ - диплома за конферентен преводач, трябва да подадат кандидатурите си чрез приложението EU CV Online в предвидените срокове.

Нетното възнаграждение за стажа е в размер на 1 120,00 € месечно.

По съображения, свързани с работата, е желателно добро владеене на френски език.

 

 

Стажовете в дирекция „Устни преводи", чиято продължителност е от десет до дванадесет седмици, са насочени на първо място към младите дипломирани конферентни преводачи, чиито езикови комбинации представляват интерес за дирекция „Устни преводи". Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат проследени при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина". Изисква се пасивно владеене на френски език (четене). Моля, обърнете внимание, че по време на съдебните ваканции не се провеждат съдебни заседания.